Листа на иматели на информации/Јавни претпријатија и јавни установи/Јавни установи во Република Северна Македонија/Библиотеки/Јавна општинска установа библиотека „Феткин„- Кавадарци

Јавна општинска установа библиотека „Феткин„- Кавадарци

Адреса

  • Ул. 7 септември бр. 1
    Кавадарци

Телефонски броеви

  • 043 413 099

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

  • огласна табла

Accessibility Toolbar