Листа на иматели на информации/Јавни претпријатија и јавни установи/Јавни установи во Република Северна Македонија/Библиотеки/Јавна општинска установа Библиотека „Ванчо Прке“-Виница

Јавна општинска установа Библиотека „Ванчо Прке“-Виница

Адреса

  • Ул. Бел Камен бр. 13
    2310, Виница

Телефонски броеви

  • 076 363 581

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

  • огласна табла

Accessibility Toolbar