Листа на иматели на информации/Јавни претпријатија и јавни установи/Јавни установи во Република Северна Македонија/Библиотеки/Јавна локална библиотека „Илинден„-Делчево

Јавна локална библиотека „Илинден„-Делчево

Адреса

  • Ул. Светозар Марковиќ бр. 1
    2320, Делчево

Телефонски броеви

  • 033 412 615
  • 033 410 078

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

  • огласна табла

Accessibility Toolbar