Листа на иматели на информации/Општини и Центри за развој на плански региони/Заедница на единиците на локалната самоуправа на РСМ- ЗЕЛС

Заедница на единиците на локалната самоуправа на РСМ- ЗЕЛС

Адреса

  • Ул. Копенхагенска бр. 5
    1000, Скопје

Телефонски броеви

  • 02 3099 033
  • 02 3061 994

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на


Accessibility Toolbar