Листа на иматели на информации/Органи на државната управа/Државен архив на Република Северна Македонија

Државен архив на Република Северна Македонија

Адреса

  • Кеј Димитар Влахов бр. 19
    1000, Скопје

Телефонски броеви

  • 02 3115 783
  • 02 3115 784
  • 02 3165 944

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на


Accessibility Toolbar