Листа на иматели на информации/Општини и Центри за развој на плански региони/ГРАД СКОПЈЕ

ГРАД СКОПЈЕ

Адреса

  • Бул. Илинден бр. 82
    1000, Скопје

Телефонски броеви

  • 02 3297 255
  • 02 3207 536

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на


Accessibility Toolbar