Листа на иматели на информации/Правосудни органи/Врховен суд на Република Северна Македонија

Врховен суд на Република Северна Македонија

Адреса

  • Бул. Крсте Мисирков бр. бр.8
    1000, Скопје

Телефонски броеви

  • 02 3136 044
  • 02 3237 538

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на


Accessibility Toolbar