Листа на иматели на информации/Јавни претпријатија и јавни установи/Јавни установи во Република Северна Македонија/Академија за обука на судии и јавни обвинители „Павел Шатев“

Академија за обука на судии и јавни обвинители „Павел Шатев“

Адреса

  • Бул. Јане Сандански бр. 12
    1000, Скопје

Телефонски броеви

  • 02 2401 560
  • 02 2401 570

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на


Accessibility Toolbar