Листа на иматели на информации/Државни институции/Агенции во Република Северна Македонија/Агенција за цивилно воздухопловство

Агенција за цивилно воздухопловство

Адреса

  • Ул. Даме Груев бр. 1
    1000, Скопје

Телефонски броеви

  • 02 3114 046
  • 02 3115 708

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на