Листа на иматели на информации/Општини и Центри за развој на плански региони/Oпштина Петровец

Oпштина Петровец

Адреса

  • Ул. 1 б.б.
    1043, Oпштина Петровец

Телефонски броеви

  • 02 2562 239
  • 02 2562 240

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

  • www.petrovec.gov.mk
  • огласна табла
  • Службен гласник на Општина Петровец

Accessibility Toolbar