ПPOЕКТИ И ПРОЕКТНИ АКТИВНОСТИ

 • ПРАВОМАТИКА

  20/10/20
  Онлајн консултативна сесија за членовите на Прекршочната комисија на Агенцијата  со надворешни експерти, со цел зајакнување на стручноста на Комисијата при спроведување на прекршочната постапка.
 • ЦГК

  20/10/20
  На 17.2.2020 година Агенцијата во соработка со Центарот за граѓански комуникации (ЦГК) од Скопје, организираше работилница со членовите на работната група кои работеле на измените и дополнувањата на Законот во 2018 и 2019 година. Главната цел на работилницата беше дискусија за дилемите што произлегуваат од практичната примена на Законот за слободен пристап до информации од...
  more...
 • НДИ

  20/10/20
  Во јули 2020 година, Агенцијата во соработка со НДИ- Северна Македонија, заедно со ЦЕФЕ Македонија, организираше  Обука на обучувачи за вработените во Агенцијата. Учесниците се стекнаа со потребните вештини за тоа како да спроведат обука за имателите на информации од јавен карактер за спроведување на новините од Законот за слободен пристап до информации од јавен...
  more...

Accessibility Toolbar