ПPOЕКТИ И ПРОЕКТНИ АКТИВНОСТИ

 • ИЦИЦ

  12/05/23
  Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер е примена за полноправен член на Mеѓународната конференција на комесари за информации (ICIC). Претседавачот и Секретаријатот на ICIC, со кој претседава Националниот институт за транспарентност, пристап до информации и заштита на лични податоци на Мексико (INAI), ја информираше Агенцијата за заклучокот на...
  more...
 • НОВИНАРИ ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА

  12/05/23
  Во рамките на проектот „Пилот-проект за Систем за рано предупредување за исчезнати деца“. Проектот кој започна во јули 2021 година, а ќе трае до декември 2022 година,  Новинари за човекови права го спроведува во соработка со партнер организацијата ЕКПАТ-Австрија, со финансиска поддршка од Федералното Министерство за социјални работи, здравство, грижа и заштита на потрошувачите. Главната...
  more...
 • АРХУС ЦЕНТАР – ОБСЕ

  12/05/23
  Во согласност со Меморандумот за соработка потпишан помеѓу АЗПСПИЈК и Архус центарот, во 2022 година беа одржани неколку едукативни обуки на тема: “Примената на Архуската конвенција во Северна Македонија“. На обуките пркои беа неменети за државната администрацијата беше презентирана имплементацијата на Архуска конвенција во Северна Македонија беше Петар Гајдов, Заменик раководител на Сектор за управни-правни...
  more...
 • ИРИ

  12/05/23
  Во 2021 година во организација на Меѓународниот Републикански институт (ИРИ), Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер одржаа дводневна обука на тема: „Зголемување на транспарентноста и отчетноста на приходите и расходите кај политичките партии-примена на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер“за службените лица кај политичките партии....
  more...
 • ОБСЕ – Мисија во Скопје

  12/05/23
  Во рамките на соработката помеѓу АЗПСПИЈК и ДКСК со поддршка на Мисијата на ОБСЕ во Скопје во 2022 година е отпочната зеадничка активност – Дизајнирање, развој и имплементација на курс за е-учење на принципот на демократско владеење на транспарентност и отвореност. Транспарентноста е еден од клучните принципи на демократското владеење. Тоа се однесува на обврската...
  more...
 • АДИ-УСАИД

  12/05/23
  Проектот за граѓански ангажман (ПГА) е шестгодишна програма финансирана од УСАИД која работи на постигнување две цели: 1) Зајакнување на конструктивниот ангажман на ОГО за политиките и прашањата од јавен интерес; и (2) Зголемување и одржување на младинскиот ангажман во јавниот живот во Северна Македонија. Институтот за управување со Исток-Запад (ИЗИМ) го имплементира ПГА, во...
  more...
 • ПРАВОМАТИКА

  20/10/20
  Онлајн консултативна сесија за членовите на Прекршочната комисија на Агенцијата  со надворешни експерти, со цел зајакнување на стручноста на Комисијата при спроведување на прекршочната постапка.
 • ЦГК

  20/10/20
  На 17.2.2020 година Агенцијата во соработка со Центарот за граѓански комуникации (ЦГК) од Скопје, организираше работилница со членовите на работната група кои работеле на измените и дополнувањата на Законот во 2018 и 2019 година. Главната цел на работилницата беше дискусија за дилемите што произлегуваат од практичната примена на Законот за слободен пристап до информации од...
  more...
 • НДИ

  20/10/20
  Во јули 2020 година, Агенцијата во соработка со НДИ- Северна Македонија, заедно со ЦЕФЕ Македонија, организираше  Обука на обучувачи за вработените во Агенцијата. Учесниците се стекнаа со потребните вештини за тоа како да спроведат обука за имателите на информации од јавен карактер за спроведување на новините од Законот за слободен пристап до информации од јавен...
  more...

Accessibility Toolbar