ПРОГРАМА ЗА ОБУКИ НА СЛУЖБЕНИ ЛИЦА

22.07.2020

Почитувани,

Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер изготви Програма за обуки на службени лица за посредување со информации од јавен карактер за 2020 година. Програмата можете да ја преземете на линкот: Програма-за-обуки-2020.pdf

Accessibility Toolbar