ИНФОРМАЦИИ ЗА НАЦИОНАЛНАТА КАМПАЊА „ДОМА СИ Е ДОМА“

17.09.2020

На веб страната на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот http://tourismmacedonia.gov.mk/domasiedoma/ ќе најдете информации и поединости во врска со националната кампања „Дома си е дома“. Во линкот се поместени десет промотивни видеа од туристички дестинации во Република Северна Македонија, во функција на поддршка на домашниот туризам.

Accessibility Toolbar