ИЗГОТВЕНА АНАЛИЗА ЗА МОЛКОТ НА УПРАВАТА

11.08.2022

Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер  и Асоцијацијата за демократска иницијатива, спроведоа кратка анализа која дава одговор на прашањата зошто и поради кои причини институциите не одговараат на доставените барања за информации од јавен карактер. Притоа, текстот обработува и дополнителни аспекти кои се однесуваат на примената на законот.

Анализата е достапна на следниот линк: Анализа на причините за молчење на управата во одговор на барања за информации од јавен карактер

Accessibility Toolbar