ЗАКЛУЧОЦИ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА ПРЕВЕНЦИЈА ОД ШИРЕЊЕ НА КОРОНА ВИРУСОТ

13.03.2020

Заклучоци  од 26-та редовна седница на Владата на Република Северна Македонија за превенција од ширење на корона вирусот:

Заклучоци  од 25-та редовна седница на Владата на Република Северна Македонија за превенција од ширење на корона вирусот:

Заклучоци  од 24-та редовна седница на Владата на Република Северна Македонија за превенција од ширење на корона вирусот:

Заклучоци  од 23-та редовна седница на Владата на Република Северна Македонија за превенција од ширење на корона вирусот:

Заклучоци  од 22-та редовна седница на Владата на Република Северна Македонија за превенција од ширење на корона вирусот:

Заклучоци  од 21-та редовна седница на Владата на Република Северна Македонија за превенција од ширење на корона вирусот:

Заклучоци  од 20-тата редовна седница на Владата на Република Северна Македонија за превенција од ширење на корона вирусот:

Заклучоци  од 19-тата редовна седница на Владата на Република Северна Македонија за превенција од ширење на корона вирусот:

Заклучоци  од 18-тата редовна седница на Владата на Република Северна Македонија за превенција од ширење на корона вирусот:

Заклучоци  од 17-тата редовна седница на Владата на Република Северна Македонија за превенција од ширење на корона вирусот:

Заклучоци  од 16-тата редовна седница на Владата на Република Северна Македонија за превенција од ширење на корона вирусот:

Заклучоци  од 15-тата редовна седница на Владата на Република Северна Македонија за превенција од ширење на корона вирусот:

Accessibility Toolbar