Заменик директор

БЛЕРИМ ИСЕИНИ
Телефон: 02/3118-038
e-mail: blerim@aspi.mk
Дата на раѓање: 01.07.1974 во С. Слупчани – Куманово
Образование: Факултет за новинарство во Тирана
Јазици: македонски, англиски
Обуки: Во Вашингтон во „Глас на Америка“ -Aнализи за политичките случувања во весниците во Р. Македонија, Косово, Албанија

1996 – 1998 Дописник од Тирана за МРТВ

1999 – 2001 Уредник на вестите на aлбански јазик во МРТВ

2003 – 2004 Главен уредник на програмата на албански јазик

2005 – 2006 Главен уредник

2008 – 2009 Уредник на информативната програма

2009 – 2014 Заменик претседател на Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер

2014- 2018 Реизбран за Заменик претседател на Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер

2018 (октомври)–2019 (декември) Претседател на Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер

25 .12. 2019 година Заменик на директорот на Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер

Обуки: Во Вашингтон во „Глас на Америка“

Accessibility Toolbar