КАМПАЊА „ИЗБЕРИ ИНТЕГРИТЕТ“

12.07.2021

Агенција за заштита на право на слободен пристап до информациите од јавен карактер е дел од кампањата Избери интегритет / Zgjidh integritetin изготвена со помош на Европската Унија, во рамките на ИПА проектот „Промовирање на транспарентност и одговорност во јавната администрација“.

Транспарентноста и интегритетот на институциите од една страна и информирани граѓани од друга страна се основни предуслови  за  јакнење на демократските процеси и законско и етичко работење на јавната администрација.

#Integritet #ASPI #SakamDaZnam

 

Accessibility Toolbar