Кампања за интегритет

02.12.2021
Директорката на Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер, присуствуваше на настан во рамки на Кампањата за интегритет и заедничката акција во борбата против корупцијата, јакнење на интегритетот на институциите, промоција на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер и заштита на укажувачите, која е дел од проектот „Промовирање на транспарентност и одговорност на јавната администрација во Република Северна Македонија“, финансиран од Европската Унија.

Accessibility Toolbar