ИЗВЕСТУВАЊЕ ВО ВРСКА СО СОСТОЈБАТА СО КОРОНА ВИРУСОТ

17.09.2020

Владата на Република Северна Македонија изготви нова специјализирана веб страница на која можете да ги добиете сите потребни официјални информации за коронавирусот во Република Северна Македонија. Информациите следете ги на линкот: http://koronavirus.gov.mk

Accessibility Toolbar