АНАЛИЗА НА ОДРЖАНИТЕ ОБУКИ ЗА СЛУЖБЕНИТЕ ЛИЦА ВО 2020 ГОДИНА

13.01.2021

Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер, изготви Анализа на одржаните обуки за службените лица во периодот септември-декември 2020 година. Истата е подготвена на основа на доставените покани за службените лица и нивниот одѕив на официјалните покани за обука. Во продолжение, на наведениот линк, можете да се запознаете со Анализата: АНАЛИЗА-НА-ОДРЖАНИТЕ-ОБУКИ-ЗА-СЛУЖБЕНИТЕ-ЛИЦА-ВО-2020-ГОДИНА

Accessibility Toolbar