ЦГК

20.10.2020

На 17.2.2020 година Агенцијата во соработка со Центарот за граѓански комуникации (ЦГК) од Скопје, организираше работилница со членовите на работната група кои работеле на измените и дополнувањата на Законот во 2018 и 2019 година. Главната цел на работилницата беше дискусија за дилемите што произлегуваат од практичната примена на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република С. Македонија бр. 101/2019) помеѓу Агенцијата и членовите на работната група.

ПPOЕКТИ И ПРОЕКТНИ АКТИВНОСТИ

Accessibility Toolbar