ПРАВОМАТИКА

20.10.2020

Онлајн консултативна сесија за членовите на Прекршочната комисија на Агенцијата  со надворешни експерти, со цел зајакнување на стручноста на Комисијата при спроведување на прекршочната постапка.

ПPOЕКТИ И ПРОЕКТНИ АКТИВНОСТИ

Accessibility Toolbar